19 Maart regionale bijeenkomst kerkenvisie Noordoost-Brabant

Het Ministerie van OCW biedtgemeenten vanaf 2019 een financiële tegemoetkoming om een integrale kerkenvisieop te stellen. Doel van de kerkenvisies is om voor de gehele gemeente desituatie van het gebouwde religieus erfgoed in kaart te brengen, een dialoog opte starten en een visie op het behoud ervan te ontwikkelen. Monumentenhuis Brabantorganiseert samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het ProvincialePlatform Vrijkomende Kerkgebouwen regionale informatiebijeenkomsten over dit thema.Daar zal uitleg worden gegeven over het doel en de inhoud van de kerkenvisie ende bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten. Voor Noordoost-Brabant vindtdeze bijeenkomst plaats op:

De bijeenkomst van 19 maart zal betrekking op de regio Noordoost-Brabant. Onder deze regio vallen de gemeenten Oss, Grave, Cuijk, Boxmeer, St. Anthonis, Mill en St. Hubert, Uden, Boekel, Gemert-Bakel, Meierijstad, Son en Breugel, St. Michielsgestel, Bernheze en landerd. Voor deze bijeenkomst worden de ambtenaren monumentenzorg uitgenodigd, de parochie- en kerkbesturen die in deze regio actief zijn, als ook de dorpsraden en heemkundekringen van deze regio. 

Datum           : Dinsdagavond 19 maart 2019
Adres             : voormalig Pauluskerk, Oude Litherweg 2, 5346 RT Oss
Aanvang       : 19.30 uur

Programma

–  Opening met toelichting op de problematiek
Harrie Maas, directeur Monumentenhuis Brabant

– Gemeentelijke kerkenvisie: waarom, hoe en wat
Spreker: RCE

–  ‘Samen met de kerkgenootschappen….’ 
Spreker: Bisdom Den Bosch

–  Gemeentelijke kerkenvisie: Pilotproject Oss
Sprekers: gemeente Oss en Stuurgroep Religieus Erfgoed Oss

–  Panelgesprek: Parochiële kerkenvisie
Met deelname van: Jasper van Deurzen en Harrie Boot

–   Panelgesprek: Religieus erfgoed als kernkwaliteit  
    * Vereniging Kleine Kernen: Dekerk als verbinder (identiteit – ruimtelijke kwaliteit – leefbaarheid)
    * Urban Lab/TechnischeUniversiteit Eindhoven: De kerk als bouwsteen voor gebiedsontwikkeling

Tijdens de programmaonderdelen is er volop gelegenheid om vragen stellen en om met elkaar in discussie te treden. De bijeenkomst wordt afgesloten omstreeks 22.00 uur. U kunt zich aanmelden viainfo@monumentenhuisbrabant.nl