Nieuwsbrieven

Behalve via een actuele website, vindt informatievoorziening over monumenten en archeologie plaats via de eigen nieuwsbrief en digitale specials. Hiermee worden alle Brabantse gemeenten bereikt. De nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt, wordt toegestuurd aan alle portefeuillehouders en ambtenaren monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Ook betrokkenen uit het veld, zoals heemkundeverenigingen en specifieke monumentorganisaties, ontvangen de nieuwsbrief.

Vanwege de actualiteit is het soms nodig om snel informatie naar monumentambtenaren te sturen. Daarnaast zijn er onderwerpen die om uitvoerige info/uitleg vragen. Daarom wordt er gebruik gemaakt van digitale ‘specials’. Vanaf 2010 wordt hiervan gebruik gemaakt als aanvulling op het informatiepakket.

nieuwsbrief september 2018

nieuwsbrief juni 2018

nieuwsbrief januari 2018

nieuwsbrief december 2017

nieuwsbrief september 2017

nieuwsbrief juni 2017

nieuwsbrief maart 2017

nieuwsbrief december 2016

nieuwsbrief september 2016

nieuwsbrief juni 2016

Nieuwsbrief maart 2016

Nieuwsbrief december 2015

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief juni-juli 2015

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief december 2014

Nieuwsbrief september 2014

Nieuwsbrief juni 2014

Nieuwsbrief maart 2014