Bestuur en organisatie

Op 11 februari 1999 is de Stichting Monumentenhuis Brabant opgericht op initiatief van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Provincie Noord-Brabant.

Graag stellen wij het bestuur aan u voor.

De heer W.J.A. Raaphorst, voorzitter
Voormalig directeur van Nolte, voorzitter Brabantbeeld, adviseur Raad van Beheer van Stork.
De heer G.A.A.J. Janssen, vice-voorzitter
Oud-burgemeester gemeenten Cromstrijen en Halderberge
 De heer drs. R.H. Augusteijn, bestuurslid
 Augusteijn  Oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant en oud-burgemeester van de gemeente

Maasdonk en Hardinxveld-Giessendam

 De heer J.L.W. van Dijk, penningmeester
   Directeur, Financieel specialist / directeur crowd capital Brabant
 Mevrouw drs. P.C. Jorritsma, secretaris
 Jorritsma  Wethouder gemeente Woudrichem