Welkom!

Monumentenhuis Brabant heeft de activiteiten van Stichting Brabants Industrieel Erfgoed voor een deel voortgezet. Daartoe is de Werkgroep Brabants Industrieel Erfgoed in het leven geroepen. Doel is de instandhouding en beleving van industrieel erfgoed te bevorderen. Om dit doel te bereiken wordt met verschillende partners in het veld samen gewerkt. Waar mogelijk treedt werkgroep BrIE op als intermediair tussen marktpartijen, zodat industrieel erfgoed nu en in de toekomst de zorg krijgt die het verdiend.

De Werkgroep BrIE bestaat uit:

  • Annélien van Kuilenburg
  • Hans Gunter
  • Frans Smits van Waesberghe

Voor informatie: a.vankuilenburg@monumentenhuisbrabant.nl