Nieuwsbrieven en digitale specials

Behalve via een actuele website, vindt informatievoorziening over monumenten en archeologie plaats via de eigen nieuwsbrief en digitale specials. Hiermee worden alle Brabantse gemeenten bereikt. De nieuwsbrief, die 4x per jaar verschijnt, wordt toegestuurd aan alle portefeuillehouders en ambtenaren monumentenzorg en ruimtelijke ordening. Ook betrokkenen uit het veld, zoals heemkundeverenigingen en specifieke monumentorganisaties, ontvangen de nieuwsbrief.

Vanwege de actualiteit is het soms nodig om snel informatie naar monumentambtenaren te sturen. Daarnaast zijn er onderwerpen die om uitvoerige info/uitleg vragen. Daarom wordt er gebruik gemaakt van digitale ‘specials’. Vanaf 2010 wordt hiervan gebruik gemaakt als aanvulling op het informatiepakket.

Voor een overzicht van de uitgegeven nieuwsbrieven: zie item nieuws – nieuwsbrief in de kantlijn.