Planoverleg

Monumentenhuis Brabant organiseert om de twee weken het zgn. Planoverleg, waar gemeenten gratis terecht kunnen voor een (pre-)advies. In het Planoverleg worden restauratieplannen en andere wijzigingen aan rijksmonumenten inhoudelijk besproken en beoordeeld. Aan het overleg wordt deelgenomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Brabant en het Monumentenhuis. Voordeel van dit overleg is dat er tot een betere afstemming tussen de betrokken partijen wordt gekomen en dat de kwaliteit van de plannen wordt verbeterd. Het vergunningentraject zal hierdoor beter en sneller kunnen worden doorlopen. Dit bespaart tijd en geld.

Indien u plannen voor het wijzigingen van rijksmonumenten wilt bespreken in het Planoverleg, kunt u contact met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl

Onderstaand treft u het vergaderschema voor 2017 aan. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 te Geertruidenberg) en Den Bosch (provinciehuis) plaats.

 

West-Brabant Oost-Brabant
17 januari
31 januari
14 februari
28 februari (carnaval)
14 maart
28 maart
11 april
25 april
16 mei
30 mei
13 juni
27 juni
11 juli
29 augustus
12 september
26 september
10 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
16 januari 2018
30 januari 2018