Planoverleg

Monumentenhuis Brabant organiseert om de twee weken het zgn. Planoverleg, waar gemeenten gratis terecht kunnen voor een (pre-)advies. In het Planoverleg worden restauratieplannen en andere wijzigingen aan rijksmonumenten inhoudelijk besproken en beoordeeld. Aan het overleg wordt deelgenomen door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Provincie Noord-Brabant en het Monumentenhuis. Voordeel van dit overleg is dat er tot een betere afstemming tussen de betrokken partijen wordt gekomen en dat de kwaliteit van de plannen wordt verbeterd. Het vergunningentraject zal hierdoor beter en sneller kunnen worden doorlopen. Dit bespaart tijd en geld.

Indien u plannen voor het wijzigingen van rijksmonumenten wilt bespreken in het Planoverleg, kunt u contact met m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl

Onderstaand treft u het vergaderschema voor 2017 aan. Afwisselend vindt het Planoverleg in het Monumentenhuis (Markt 9 te Geertruidenberg) en Den Bosch (provinciehuis) plaats.

West-Brabant Oost-Brabant
31 januari

28 februari (carnaval)

28 maart

25 april

30 mei

27 juni

29 augustus

26 september

31 oktober

28 november

30 januari 2018

 

17 januari

14 februari

14 maart

11 april

16 mei

13 juni

11 juli

12 september

10 oktober

14 november

12 december

16 januari 2018