Website

Door de Erfgoedinspectie is gewezen op het belang van goede digitale informatievoorziening ten behoeve van degenen die betrokkenen zijn bij de gemeentelijke monumentenzorg. Daarom wordt de website regelmatig geactualiseerd.

Kenniscentrum Brabantse Monumentenzorg

Sinds 2010 zijn we bezig met het verder uitbouwen van de digitale nieuwsvoorziening, t.b.v. de Brabantse monumentenzorg. Bedoeling is dat er een kennisketen ontstaat. Dit sluit aan bij een van de actiepunten van MoMo: het ontwikkelen van een digitale kennisinfrastructuur. Het provinciale steunpunt i.c. Stichting Monumenten Huis Brabant speelt hierbij een belangrijke rol in de kennisketen.

Momenteel wordt samen met partners bekeken hoe nieuwe media ingezet kunnen worden om het Brabantse erfgoed voor een breder publiek te ontsluiten.