Doelstelling

Stichting Monumentenhuis Brabant stelt zich ten doel de kwaliteit van de integrale monumentenzorg in de provincie Noord-Brabant te bevorderen.

Taken

Om deze doelstelling te realiseren kent Stichting Monumentenhuis Brabant drie taken:

  • het verbeteren van de integrale monumentenzorg op gemeentelijk niveau en advisering aan gemeenten;
  • het faciliteren en stimuleren van overleg en samenwerking tussen de overheden onderling en tussen gemeenten en particuliere organisaties om kennis en expertise van die partijen effectief te integreren in het totale monumentenbeleid;
  • het desgewenst ondersteunen en faciliteren van particuliere organisaties en instellingen, werkzaam op het terrein van de cultuurhistorie.

Samenwerking

Bij de uitvoering van haar taken onderhoudt Stichting Monumentenhuis Brabant nauwe contacten met Stichting Behoud Monumenten Brabant, Monumentenhuis Brabant B.V. en Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant.

Verder wordt samengewerkt met Stichting Brabantbeeld, Stichting de Brabantse Boerderij, Stichting Brabants Industrieel Erfgoed, Molenstichting Noord-Brabant, Stichting Brabants Heem, Erfgoed Brabant,Bond Heemschut, Federatie Noord-Brabants Monumentenoverleg, Stichting Dorp Stad en Land, NV Monumentenfonds Brabant, Stichting Monumentenwacht Noord-Brabant, Nationaal Restauratiefonds, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Provincie Noord-Brabant.

Dienst van Algemeen Economisch Belang

De Provincie Noord-Brabant heeft Stichting Monumentenhuis Brabant aangewezen als Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) voor de jaren 2012 en 2015.