Gemeentelijk monumentenbeleid

Een monumentennota biedt de basis voor het gemeentelijke monumentenbeleid. Maar ook voor andere gemeentelijke sectoren is het van belang dat vanuit een duidelijke visie de cultuurhistorie een plaats en inbreng krijgt in het totale gemeentelijke beleid. Stichting Monumentenhuis Brabant wil vanuit een integrale benadering een dergelijke nota ontwikkelen. Hierdoor ontstaan ook extra kansen voor het bereiken van een meerwaarde. Voorkomen dient te worden dat vanuit een ad-hoc beleid hier en daar wat aanpassingen plaatsvinden. In de door ons voorgestane aanpak wordt vanuit een totaalbenadering naar de gemeentelijke monumentenzorg gekeken, waardoor het tevens mogelijk wordt om goed onderbouwd prioriteiten te stellen. Onderstaand treft u een mogelijke opzet van een monumentennota met vermelding van aandachtspunten. Dit is slechts bedoeld als een eerste gedachtevorming. Gemeenten kunnen vanzelfsprekend eigen prioriteiten stellen. Onderstaand ziet u een opzet van een monumenten nota.

Opzet monumentennota