Restauratie Opleidings Project

Het voortbestaan van onze monumenten wordt bedreigd door een tekort aan voldoende vaklieden. Het specifieke vakmanschap is aan het verdwijnen en de instroom van nieuwe restauratievaklieden stokt. Deze ontwikkeling kan desastreuze gevolgen hebben voor het onderhoud en de restauratie van onze monumenten i.c. het behoud van ons culturele erfgoed. Daarom is het noodzakelijk om meer vaklieden op te leiden die in de restauratie zijn gespecialiseerd. Met dat doel is het Restauratie Opleidingsproject (ROP) opgericht. Hierin werken samen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), de steunpunten voor de monumentenzorg, werkgeversorganisatie Bouwend Nederland, Fundeon, 10 provincies (waaronder Noord-Brabant) en de provinciale VNG-afdelingen.

Gekozen is voor een ROP-structuur per landsdeel. Voor Noord-Brabant en Limburg kreeg dit uitwerking in de oprichting van het ROP-zuid. De coördinatie van het ROP-zuid wordt uitgevoerd door Stichting Monumentenhuis Brabant. De doelstellingen van het ROP zijn:

  • het bevorderen van een constant aanbod van restauratieprojecten als voorwaarde voor het beroepspraktijkvorming van de leerlingen. Op deze wijze wordt de instroom gestimuleerd;
  • het opleiden van leerlingen in de restauratie door vakgericht onderwijs op het ROC gedurende 1 dag in de week en 4 dagen in de week beroepspraktijkvorming op restauratieprojecten;
  • het ontwikkelen van activiteiten die bijdragen aan het daadwerkelijk bezetten van deze praktijkplaatsen door gemotiveerde leerlingen.

De werkwijze en de aanpak van het ROP zijn succesvol gebleken en leveren een structurele bijdrage aan de continuïteit van het vakmanschap. Zeker ook door ROP-zuid zijn aansprekende resultaten behaald. Voor meer info over het ROP klik op ROP-Nederland.

De Coördinatoren van ROP-zuid zijn; Harrie Maas, Christ van Bree, en Sandra van Trijffel. Voor verdere informatie neemt u contact op met Sandra van Trijffel, telefoonnummer 0162-511833.