Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) zet zich al ruim 30 jaar in voor het in stand houden van monumenten. Met kennis en financiering helpt het Restauratiefonds eigenaren om hun droom waar te maken; wonen of werken in een bijzonder pand. Dat doet het Restauratiefonds onafhankelijk en zonder winstoogmerk.
Het Restauratiefonds kan dat doen door Revolverende Fondsen voor overheden op te zetten, van waaruit laagrentende leningen aan eigenaren worden verstrekt. Ook voor het Rijk, diverse provincies en gemeente worden subsidies voor restauratie en instandhouding uitbetaald.

Voorwaarden van de Restauratiefonds-hypotheek

  • U bent eigenaar van een rijksmonument;
  • Uw monument is een woonhuis af is oorspronkelijk als woonhuis gebouwd;
  • U bent nog niet gestart met de werkzaamheden;
  • Uw gemeente moet een omgevingsvergunning hebben afgegeven of een schriftelijke verklaring dat een vergunning niet nodig is;
  • Er vindt voor verstrekking van de Restauratiefonds-hypotheek een krediettoets plaats;
  • De lening bedraagt minimaal 10.000 euro;
  • U vertegenwoordigt geen provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam.

Restauratiefondsplus- hypotheek

Vanaf 1 januari 2012 is de restauratiefondsplus- hypotheek beschikbaar bij het NRF. Het betreft hier een lening met een aantrekkelijke, lage rente voor grootschalige restauraties van rijksmonumenten die niet zijn aangemeld als woonhuis. Het minimale leningsbedrag is 300.000 euro. Andere voorwaarden zijn: het object is een rijksmonument en staat niet als woonhuis geregistreerd. Verder dient nog niet met de restauratiewerkzaamheden te zijn begonnen en er mag geen Brim-subsidie te zijn toegekend.

Voor meer informatie zie http://www.restauratiefonds.nl.

RestauratieWijzer

Monumenteigenaren die hun monument wilde restaureren hebben grote behoefte aan informatie. Het NRF heeft special voor hen de RestauratieWijzer ontwikkeld. Daarmee krijgt u professionele begeleiders, voor en tijdens, de restauratie. Aan de hand van een duidelijk stappenplan wordt het hele restauratieproces uitgelegd. Voor vragen kan men terecht bij specialisten van het NRF. De RestauratieWijzer kost eenmalig €100. Gedurende 2 jaar kan dan gebruik gemaakt worden van de -afgeschermde- website: www.restauratiwijzer.nl

Lening rijksmonumentale kerken

Het Nationaal Restauratiefonds (NFR) heeft een laagrentende lening voor rijksmonumentale kerken in gebruik voor de eredienst: bedoeld om het kerkgebouw (beter) geschikt te maken voor een breder en multifunctioneel gebruik (o.a.: sanitaire voorzieningen, vloerverwarming, garderobe, ontvangstruimte); maximaal € 50.000,-.