Nieuwe gids wijst eigenaren rijksmonumenten de weg

Een nieuwe informatiegids gaat eigenaren van rijksmonumenten wegwijs maken in de vele spelregels die gelden voor het bezitten, verbouwen, restaureren of onderhouden van een woonhuismonument. Uit onderzoek van Nationaal Restauratiefonds blijkt dat meer dan de helft van de Nederlandse monumenteigenaren hier grote behoefte aan heeft. In het kader van de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) is daarom samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een nieuw informatiepakket ontwikkeld. De gids “Monumentaal wonen” kunt u hier lezen.