MoMo- proof: ambitie Monumentenhuis

In navolging van het rijksbeleid en provinciaal beleid gaat het Monumentenhuis gemeenten ondersteunen met het opzetten van een gemoderniseerd monumentenbeleid. In 2010 heeft het Monumentenhuis een onderzoek onder alle Brabantse gemeenten uitgevoerd naar de mate waarin cultuurhistorie wordt ingebed in het ruimtelijk ordeningsbeleid. Uit het onderzoek is gebleken dat met name de kleine en middelgrote Brabantse gemeenten nog lang niet MoMo- proof zijn. Het schort de gemeenten vaak aan middelen, mensen en kennis. Om gemeenten actief op weg te helpen naar een gemoderniseerd monumentenbeleid heeft het Monumentenhuis een stappenplan ontwikkeld. Dit stappenplan bestaat uit een aantal acties. Van gemeenten wordt een actieve inbreng gevraagd.