Evaluatie archeologiewet

Staatssecretaris Zijlstra (OCW) heeft in een brief op 7 februari 2012 aan de eerste en tweede kamer zijn reactie gegevens op de evaluatie van de wet en het besluit op de archeologische monumentenzorg. Hij onderschrijft de conclusie van het evaluatieonderzoek dat op basis van de huidige wetgeving een betere bescherming van ons bodumarchief mogelijk is gebleken. klik hier