Brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’

Om gemeenten actief op weg te helpen op het terrein van de gebiedsgerichte monumentenzorg heeft het Monumentenhuis de brochure ‘Cultuurhistorie ruimtelijk op orde’ uitgegeven. Voor verdere informatie zie ‘Culturele Planologie’. Via de onderstaande link kunt u de brochure downloaden.

Cultuurhistorie ruimtelijk op orde