Brochure RCE “Rekening houden met cultuurhistorische waarden”

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een brochure uitgegeven, getiteld “Rekening houden met cultuurhistorische waarden” . Daarin staan aanwijzingen en aanbevelingen voor cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Bijgevoegd  treft u de brochure aan.

Rekening houden met cultuurhistorische waarden