Brim-regeling: extra geld voor grote rijksmonumenten

De gevolgde systematiek rond de verdeling de Brim-budgetten, waarbij aanvragen met de laagste kosten als eerste voor subsidie in aanmerking komen, brengt met zich mee dat grote monumenten (bijna) niet aan bod komen. Diverse eigenaren, gemeenten en belangenorganisaties hebben er terecht op gewezen dat dit voor deze grote en belangrijke monumenten een onwenselijke situatie is. Minister Bussemaker heeft zich zich de kritiek aangetrokken. Op 29 juni 2015 heeft zij de Tweede Kamer in een brief laten weten het subsidieplafond voor de categorie grote monumenten in 2016 eenmalig met € 20 miljoen te verhogen.