Opdrachtverlening voor cultuurhistorisch onderzoek

Elke gemeente heeft ermee te maken: cultuurhistorisch onderzoek. Zelfs in toenemende mate vanwege het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat zegt expliciet dat cultuurhistorie onderdeel moet uitmaken van de ruimtelijke afweging in het kader van het bestemmingsplan. Maar dan moet je wel weten wat de cultuurhistorische kwaliteiten zijn! Daarvoor is veelal onderzoek nodig.

Goed opdrachtgeverschap

Het is in het belang van de gemeente dat het cultuurhistorisch onderzoek goed wordt uitgevoerd, dat wil zeggen dat onderzocht wordt wat nodig is, dat het onderzoek deskundig wordt uitgevoerd en dat de prijs van het onderzoek redelijk is.

Voor meer informatie: http://cultureelerfgoed.nl/publicaties/ruimtelijke-ordening-en-erfgoed-een-handreiking-voor-cultuurhistorisch-onderzoek