Provinciaal beleidskader: ”De (verbeeldings)kracht van erfgoed. Beleidskader Erfgoed 2016-2020”

In het beleidskader wordt aangegeven welke keuzes door de provincie worden gemaakt. De provincie focust zich de komende bestuursperiode (2016-2020) op:

  • Bevochten Brabant
  • Religieus Brabant
  • Innovatief Brabant
  • Bestuurlijk Brabant

U kunt het beleidskader lezen via onderstaande link:

http://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/cultuur/nieuws-cultuur/2015/oktober/erfgoedkader.aspx