Subsdieregeling verwijderen asbestdaken (ook voor cultuurhistorische waardevolle panden)

Vele panden hebben (nog) asbestdaken. Vanaf 4 januari 2016 bestaat er een subsidieregeling van het rijk die het verwijderen van asbestdaken wil bevorderen. Oude daken kunnen door de jaren heen zijn aangetast door weer en wind. Daardoor kunnen asbestvezels vrijkomen. En die vormen een gevaar voor de volksgezondheid. De rijksoverheid wil daarom op termijn alle asbestdaken verwijderd hebben. Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. De maatregel moet gezondheidsproblemen door asbest voorkomen.

Veel cultuurhistorisch waardevolle panden hebben nog asbestdaken. Alle reden om het buitenkansje van de subsidieregeling niet voorbij te laten gaan. Deze regeling is er voor particulieren, bedrijven, non-profit organisaties en overheden. De regeling heeft een looptijd tot en met 31 december 2019. In 2016 is € 10 miljoen euro beschikbaar (subsidieplafond). De subsidie bedraag € 4,50 per m2 verwijderd asbestdak met een maximum van € 25.000,- per adres. Het is niet togestaan asbest te verwijderen zonder dat er een inventarisatie is uitgevoerd. Zowel de inventarisatie als de daadwerkelijke verwijdering van het asbestdak moet worden uitgevoerd door een gecertificeerd bedrijf. Voor meer informatie:

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken

Duurzame monumentenzorg

Als eigenaren van monumentale en cultuurhistorisch waardevolle panden het asbest van hun dak willen laten verwijderen, ligt het voor de hand dat zij dan ook nadenken om andere maatregelen te treffen voor het “verduurzamen” van hun pand (bijv. isolatiemaatregelen, het plaatsen van zonnepanelen, het aanbrengen van technische installaties ten behoeve energiebesparing). Zeker bij een monumentaal object dient dit zorgvuldig te gebeuren. Voor eventuele vragen kunt u alvast terecht bij: m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl.