Subsidie voor negen Brabantse rijksmonumenten

Negen Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 2,2 miljoen euro subsidie van de provincie. Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigde de beschikking in het weekend van 28 januari persoonlijk aan vertegenwoordigers van Fort bij Giessen (280.450 euro), de Grote Kerk in Breda (225.085 euro), Kasteel Heeswijk (322.416 euro) en de Sint-Jan in ’s-Hertogenbosch (251.166 euro).

Daarnaast hebben vijf andere monumenten  de beschikking per post ontvangen. De overige monumenten die een subsidie ontvingen zijn Sint Jan de Doper in Waalwijk (235.395 euro), Klooster Oude Dijk in Tilburg (63.000 euro), het Suikerentrepot in Standdaarbuiten (379.547 euro), Landgoed De Wamberg in Berlicum (219.076 euro) en kasteel Eymerick in Heeze (233.426 euro).

Bij alle monumenten wordt de subsidie gebruikt voor herstel en restauratie, zoals het vervangen of restaureren van zaken als daken, gevels en ramen. Gedeputeerde Henri Swinkels (Leefbaarheid en Cultuur): “Brabant is bezaaid met erfgoed, van oude kloosters en fabrieken tot forten en molens. Al dat erfgoed vertelt iets over onze identiteit, maakt ons verleden zichtbaar en verbindt ons met het verleden. Dat verleden zit in elk van ons, er zit meer Brabant in mensen dan ze zelf denken. Dat willen we zichtbaar maken en houden.”

Verhalen
De focus van de provincie ligt op de vier verhaallijnen: Religieus Brabant, Bevochten Brabant, Bestuurlijk Brabant en Innovatief Brabant. “We investeren juist in erfgoed dat een belangrijke rol speelt in deze verhalen van Brabant. Deze restauratieregeling past daar in. Bij de negen monumenten die nu subsidie krijgen, zitten met de Sint-Jan, de Grote Kerk en Kasteel Heeswijk drie van onze vier topmonumenten, alle vier absolute iconen van de Brabantse geschiedenis”, aldus Swinkels.

 

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigt de beschikking aan directeur Luc Eekhout van Kasteel Heeswijk.

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigt de beschikking aan directeur Luc Eekhout van Kasteel Heeswijk.

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigt de beschikking aan het kerkbestuur van de Groter Kerk in Breda

Gedeputeerde Henri Swinkels overhandigt de beschikking aan het kerkbestuur van de Groter Kerk in Breda