Brochure ”Inspirerend militair erfgoed”

Kansen voor de Zuiderwaterlinie in Noordoost-Brabant

Stichting Behoud Monumenten Brabant en Monumentenhuis Brabant hebben in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Oss, Grave en Cuijk een ontwikkelingsvisie voor de Zuiderwaterlinie in Noordoost-Brabant opgesteld. Daarin worden de kansen voor militair erfgoed en erfgoedtoerisme voor de regio beschreven.

U kunt de brochure downloaden via Zuiderwaterlinie digitaal