EU steunt project “Revitalisering restauratievakmanschap”

In het kader van Interreg Vlaanderen-Nederland is onlangs het project “Revivak” (Revival vakmanschap) goedgekeurd. Hoofddoelstelling van het project is: behoud en stimulering van werkgelegeheid in de vakmanschapsberoepen, vooral in de bouw- en restauratieopleidingen.

De uitvoering van “Revivak” vindt plaats binnen de Nederlandse provincies Noord-Brabant en Limburg en drie Vlaamse provincies. Aan Nederlandse zijde zijn de partners Stichting Behoud Monumenten Brabant, provincie Noord-Brabant, Stichting Landgoed Slot Schaesberg Brabant en NHTV Hogeschool Breda. De provincie Limburg ondersteunt het project.

Stichting Behoud Monumenten Brabant treedt op als projectverantwoordelijke van “Revivak”. Deze stichting is ook verantwoordelijk voor ROP-Zuid.

De activiteiten die in het kader van “Revivak” ontwikkeld gaan worden liggen in het verlengde van het ROP. Onder meer zullen er activiteiten worden ontwikkeld gericht op imagoverbetering van de bouw- en restauratiesector, er worden vakmanschapsbeurzen georganiseerd, er vinden bootcamps plaats voor leerlingen, er worden convenanten gesloten met de verschillende betrokken partijen (o.a. bouwbedrijven, ROC’s, overheden), er worden regionale centra van restauratievakmanschap opgezet etc.

De looptijd van “Revivak” is drie jaar (1 april 2016 – 31 maart 2019).

Voor meer informatie: h.maas@monumentenhuisbrabant.nl