Monumenten en duurzaamheid

Monumentenhuis Brabant heeft onlangs een brochure uitgebracht, “Kansen voor duurzame monumentenzorg’’. Duurzaamheid is in de laatste jaren een steeds relevanter en prominenter onderwerp geworden in de bouwwereld. Binnen de nieuwbouw wordt steeds meer gestreefd naar energie neutrale woningen, of zelfs gebouwen die duurzame energie produceren. Binnen de monumentenzorg wordt eveneens nagedacht over duurzame oplossingen, echter is er ook scepsis of dit überhaupt haalbaar is binnen de monumentenzorg. Cultuurhistorische waarden mogen namelijk niet verloren gaan bij het verduurzamen van een pand. Bovendien is een monument in bepaalde opzichten al duurzaam, o.a. betreft de levensduur.

In de brochure wordt het hierboven geschetste probleem toegelicht en uitgewerkt. De brochure verschaft algemene informatie over duurzaamheid en de relatie van duurzaamheid en monumenten.

Energiescan monumentale panden:

Het Monumentenhuis Brabant kan u helpen bij het verkrijgen van maatwerkadviezen voor het realiseren van energiebesparende maatregelen aan monumenten en cultuurhistorische waardevolle panden. Deze energiescan wordt niet uitgevoerd worden door het Monumentenhuis Brabant, aangezien daar niet direct de expertise en ervaring van het Monumentenhuis Brabant ligt. Echter, kunnen wij wel een dergelijke energiescan uitzetten binnen het professionele netwerk van het Monumentenhuis Brabant, waarna u een advies op maat krijgt.