Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor onderhoud molens

Door het provinciebestuur is € 93.000,- beschikbaar gesteld voor het onderhoud van molens. De molenregeling wordt namens de provincie uitgevoerd door Monumentenwacht Noord-Brabant, en is vanaf 23 juni tot en met 15 december 2017 open. Voor meer info: www.brabant.nl/applicaties/producten/instandhouding_molens_subsidie_12443.aspx