Bevorderen vakmanschapsopleidingen

Bouwbedrijf Heijmans ondertekent Revivak-overeenkomst

Op 23 oktober jl. heeft bouwbedrijf Heijmans als eerste restauratiebedrijf een Revivak-convenant ondertekend. Daarin verklaart Heijmans Restauratie zich in te spannen voor de realisatie van stage- en opleidingsplaatsen bij restauratie- en herbestemmingsprojecten, het opleiden van leermeesters en een bijdrage te leveren aan kennisoverdracht op het gebied van vakmanschap en ambachtelijk werk.

Aanleiding van dit convenant is de minimale instroom en doorstroming van restauratieleerlingen in Nederland. Om de oplopende tekorten aan vakmensen in de restauratiesector te stoppen is een structurele aanpak nodig, gericht op alle relevante en belanghebbende sectoren en partijen waaronder restauratiebedrijven, architecten, opleidingsbedrijven, monumenteneigenaren en overheden.

 

Interreg-project Revivak

Om leerlingen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te interesseren voor de restauratiesector is het Interreg-project Revivak (Revival Vakmanschap) opgezet. Onder meer wordt een ‘Lerend Netwerk’ ontwikkeld. In dat kader worden convenanten gesloten met bedrijven en organisaties die een bijdrage willen leveren aan het bevorderen van vakmanschapsopleidingen en de instroom van restauratieleerlingen. Heijmans is hier een voorbeeld van en is gecertificeerd om specifieke restauratiewerken uit te mogen voeren. In het project wordt nauw samengewerkt met Restauratie Opleidingsprojecten Zuid-Nederland (ROP-Zuid).

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Piet Drop, projectmanager Heijmans Restauratie, pdrop@heijmans.nl

 

Ondertekening Revivak-overeenkomst 23 oktober 2017. Van links naar rechts: Jeroen de Bekker (directeur Heijmans Woningbouw), Sandra van Trijffel (coördinator ROP-Zuid), Harrie Maas (projectverantwoordelijke Revivak).