Energiescan monumenten

Steeds meer monumenteneigenaren overwegen energiebesparende maatregelen aan hun monument te treffen. Veelal komen ze dan bij het gemeenteloket terecht om te informeren wat de mogelijkheden zijn. Terwijl, een monument juist vraagt om een zorgvuldige aanpak. Het gaat hier namelijk altijd om maatwerk. Het is daarom belangrijk dat een deskundige DuMo(Duurzame Monumenten)-adviseur wordt ingeschakeld die u kan informeren over de historische waarden, de technische mogelijkheden en eventuele vergunningen. Dat kan door middel van een ‘Energiescan Monumenten’.

De voordelen van een Energiescan Monumenten zijn:

  • Zorgvuldige afweging tussen historische waarden en energiebesparende maatregelen;
  • Inzicht in de te nemen maatregelen: bijvoorbeeld isolatiemogelijkheden, rendement ketels, zonnepanelen (zie maatregelenlijst Duurzame Monumenten-Lening);
  • Inzicht in de mogelijkheden (wat kan wel / niet) en wat is (naar verwachting) vergunningsverplichting.

Energiescan Monumenten

Het Nationaal Restauratiefonds (NRF) stimuleert de uitvoering van een Energiescan Monumenten en heeft voor de eerste 20 personen die een energiescan aanvragen bij één van de erkende DuMo-adviseurs een vergoeding van € 1.000,- beschikbaar gesteld. Voorwaarde is dat de aanvrager een eigenaar-bewoner is van een rijksmonument en dat de restauratie en verduurzaming wordt gefinancierd bij het NRF. Voor meer info: www.restauratiefonds.nl/energiescan-monumenten