Restauratie monumentale schuur te Raamsdonk

Uniek samenwerkingsproject

De gemeente Geertruidenberg voert een actief erfgoedbeleid. In dat verband wil ze ook een bijdrage leveren aan het behoud en de bevordering van het vakmanschap. En Geertruidenberg voegt de daad bij het woord. Als eerste gemeente in Noord-Brabant en Limburg heeft ze het voortouw genomen om de restauratie van een monumentale schuur nabij de Korte Broekstraat 5 te Raamsdonk als een Revivak-opleidingsproject uit te voeren. Daartoe is met verschillende betrokken en belanghebbende partijen (o.a. Dongemond College, plaatselijke heemkundeverenigingen, de gemeentelijke monumentencommissie, Monumentenhuis Brabant, Rop-Zuid) een intentieovereenkomst gesloten.

Voor meer informatie over dit project lees hier verder.