Vergaderschema Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant

De commissie van Stichting Advisering Monumenten en Ruimtelijke Kwaliteit Brabant vergadert iedere twee weken te Geertruidenberg. Desgewenst kan de commissie ter plaatse een plan komen beoordelen. In het onderstaande schema treft u de vergaderdata aan. Stukken kunt u, tot een week van tevoren, digitaal aanleveren via info@monumentenhuisbrabant.nl.

Het schema is te vinden op deze link.