Visiedocument ROP

De vereniging Restauratie Opleidingsprojecten Nederland (ROP NL) heeft een position paper opgesteld, waarin ze haar visie, ambitie en taakstelling heeft uitgewerkt. ROP onderscheidt zich door heel concreet leerlingen te koppelen aan leer-werkplaatsen. Dat is feitelijk ook de basis voor vakmanschapsopleidingen. Vanuit zijn spilfunctie kan en wil ROP die rol van verbinder en stimulator vervullen. Ze wil samen optrekken met andere stakeholders om het restauratievakmanschap te bevorderen en te versterken.

De doelstellingen van het ROP zijn:
* het op peil houden van het nodige aantal vaklieden in de restauratie, waaronder timmerlieden, metselaars, dakdekkers, schilders en de gespecialiseerde aannemerij, ten behoeve van het herstel en de instandhouding van monumentale gebouwen;
* het in stand houden, ontwikkelen, stimuleren en mede uitvoeren van opleidingen in de restauratie teneinde het vakmanschap in de restauratiesector te behouden en de kwaliteit van de vaklieden te versterken;
*  het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod binnen het restauratievakgebied;
*  het initiëren, ontwikkelen en in stand houden van een netwerk gericht op:
*  het bevorderen van leer-werkplaatsen in de restauratie- en herbestemmingssector;
*  het bevorderen van de instroom en doorstroming van restauratieleerlingen;
* een kwalitatieve uitvoering van restauratie- en herbestemmingsprojecten door gekwalificeerde bedrijven met inzet van gekwalificeerde leermeesters;
*  het uitwisselen van kennis en kunde op het gebied van de restauratieopleidingen.

Het visiedocument kan worden ingezien door hier te klikken.

Voor meer info: s.vantijffel@monumentenhuisbrabant.nl