Voucherregeling onderzoek herbestemming monumenten

De provincie Noord-Brabant heeft een subsidieregeling ontwikkeld voor onderzoek t.b.v. herbestemming van rijks- en gemeentelijke monumenten. Voor de categorie ‘woonhuizen’ kan geen subsidie worden aangevraagd. De hoogte van de subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 5.000,-.

Het onderzoek bestaat uit een van de volgende fases:

  1. het ontwikkelen van een plan van aanpak;
  2. het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek;
  3. het ontwikkelen van een concept;
  4. het opstellen van een businesscase.

Er kan voor 3 fases van het onderzoek subsidie worden aangevraagd. In totaal kan dus voor een herbestemmingsproject € 15.000,- subsidie worden verkregen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend tot en met 31 januari 2020.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in § 4 (Vouchers onderzoek herbestemming monumenten) van de Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016. In de bijlage treft u de subsidieregeling aan. Wilt u weten of een project binnen de kaders van de Subsidieregeling valt, neem dan contact op met ErgoedLab Brabant via www.erfgoedlabbrabant.nl.