Percentage onderhoudssubsidie monumenten verhoogd

Behalve de subsidie voor woonhuismonumenten, heeft het financiële tegemoetkomingsstelstel voor eigenaren van rijksmonumenten nog een wijziging ondergaan. Voor rijksmonumenten zoals molens, forten en kastelen kan voortaan meer onderhoudssubsidie worden gekregen. Vanaf 2019 krijgen eigenaren een bijdrage van 60% voor monumentaal onderhoud. Op dit moment is dat 50%.
 
De verhoging naar 60% geldt alleen voor nieuwe aanvragen die vanaf 2019 worden ingediend. Lopende subsidieaanvragen houden het percentage van 50% subsidie.