Overgangsregeling bij woonhuissubsidie rijksmonumenten

Op 6 mei 2019 is de ‘Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden’ gepubliceerd. Deze overgangsregeling, die door de Minister van OCW werd toegezegd, is bedoeld voor particuliere eigenaren die vóór 2019 zijn begonnen met een instandhoudingsproject aan hun rijksmonument en waarvan de werkzaamheden in 2019 doorlopen.

Kern van de overgangsregeling is een subsidie voor de kosten van in 2019 uitgevoerde werkzaamheden van het project, die door de Belastingdienst, Bureau Monumentenpanden, zijn vastgesteld als zogenaamde‘drukkende onderhoudskosten’.

De subsidieaanvraag dient te worden gedaan in 2020, in dezelfde aanvraagperiode en op hetzelfde aanvraagformulier als voor de woonhuissubsidie: van 1 maart tot en met 30 april 2020. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) behandelt de subsidieaanvraag en verleent de subsidie namens de Minister van OCW.

Meeri nformatie over de ‘Subsidieregeling overgang afschaffing fiscale aftrek van uitgaven voor monumentenpanden is te vinden op de website van RCE: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-woonhuismonumenten/bent-u-voor-2019-gestart-met-een-project