Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant

Vanaf 9 juli  2019 is er een nieuw subsidiebudget voor de restauratie van rijksmonumenten beschikbaar in het kader  van de”Subsidieregeling cultureel erfgoed Noord-Brabant 2016″. De regeling is bestemd voor projecten gericht op de restauratie van:

  1.  religieus erfgoed;

  2.  militair erfgoed;

  3.  industrieel erfgoed;

  4.  kastelen en landgoederen.

De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximale subsidie van € 400.000,-. In totaal is 4 miljoen euro beschikbaar.

Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen. Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 1 oktober 2019 tot en met 12 december 2019.

De subsidieregeling is te vinden op de website van de provincie Noord-Brabant: https://www.brabant.nl/loket/regelingen/cvdr412633_7