Advisering monumentencommissies

Het is belangrijk dat de advisering over wijzigingsplannen voor monumenten in het kader van het vergunningverleningstraject  gewoon doorgaat. We ontvangen signalen dat in het sommige Brabantse gemeenten die advisering ten gevolge van de Corona-crisis nagenoeg stil is gevallen en dat de gemeentelijke monumentencommissie in deze situatie niet meer bij elkaar komt. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat de vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval.

Indien nodig kan het Monumentenhuis Brabant er zorg voor dragen dat de advisering gewoon kan plaatsvinden, namelijk digitaal. Wij schakelen hiervoor Stichting Advisering Monumenten & Ruimtelijke Kwaliteit Brabant en/of Omgevingadvies in.

U kunt hiervoor contact opnemen met Martijn de Jong: 06-12257020, of m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl