Digitaal Planoverleg

Gezien de bijzondere omstandigheden en de genomen maatregelen rond de Corona-crisis kan het fysieke Planoverleg, tenminste tot en met 1 juni, niet doorgaan. Het is echter wel van belang dat de advisering over bouwplannen van monumenteigenaren door kan gaan. Met name ook om te voorkomen dat vergunningverlening stagneert, waardoor projecten letterlijk en figuurlijk niet in de steigers komen. Dat leidt namelijk tot nog meer economisch verval. Het Monumentenhuis Brabant, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de Provincie Noord-Brabant hebben daarom besloten het Planoverleg digitaal voort te zetten.

De indiening van de plannen kan op dezelfde manier blijven gebeuren, namelijk per mail naar m.dejong@monumentenhuisbrabant.nl. Die zet de stukken door naar RCE en de Provincie, waarna Martijn de Jong hun bevindingen in een verslag verwoordt. Vervolgens krijgt de gemeente het verslag binnen twee weken toegestuurd.