Boerderijenfonds van start

Vele monumentale en cultuurhistorisch waardevolle boerderijen zullen de komende jaren vrijkomen, omdat de agrarische functie vervalt. De instandhouding ervan staat daardoor onder druk. Een gebouw dat geen functie meer heeft, vervalt immers al snel. Vanwege de hoge restauratie- en herstelkosten en de steeds toenemende energierekeningen worden de zorgen voor het behoud van dit erfgoed nog groter. Het Boerderijenfonds is opgericht om particulieren te helpen bij deze opgaven.

Boerderijenfonds

Het doel van het Boerderijenfonds is bewustwording te stimuleren met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed, alsook het hergebruik van agrarisch erfgoed concreet te bevorderen door subsidieverstrekking. Het boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023.

Aanvraag 

Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.