Subsidieregeling provincie Noord-Brabant voor restauratie rijksmonumenten

Door het provinciebestuur is voor dit jaar  € 4 miljoen subsidie beschikbaar gesteld voor de restauratie van Brabantse rijksmonumenten.

Wie komen in aanmerking?

Eigenaren van een rijksmonument in de categorie religieus, militair of industrieel erfgoed, alsook  eigenaren van een kasteel of landgoed kunnen van deze subsidieregeling gebruik maken.

Subsidiebedrag

De hoogte van de subsidie is 70% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 400.000 en een minimum van € 150.000.

Aanvragen subsidie

Subsidie kan alleen worden aangevraagd in de periode 1 september tot en met 30 september 2020.  Als een aanvraag eerder wordt ingediend, wordt die niet in behandeling genomen.

Subsidieverdeling

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist. Indien het subsidieplafond wordt overschreden wordt beslist op grond van een aantal verdeelcriteria, waaronder:

*   subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen;

*   indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is geldt, voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie, de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

Voor meer informatie over de subsidievereisten:

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/cultureel_erfgoed__restauratie_rijksmonumenten_subsidie_12452