26 juni 2014: lancering ‘Agenda Toekomst Religieus Erfgoed’

Het Jaar van het Religieus Erfgoed zette in 2008 de schijnwerpers op de bijzondere waarde van en de problematiek rondom religieus erfgoed. Dit erfgoed is ongekend rijk en wordt publiek breed gedragen. Tegelijkertijd staat het voortbestaan van veel kerken, kloosters en hun inventaris onder druk, onder meer door teruglopend kerkbezoek en economisch zwakkere tijden. De afgelopen periode verkende de RCE samen met kerkelijke, bestuurlijke, wetenschappelijke en maatschappelijke partijen de aard en omvang van de problematiek. Er werd nagedacht over manieren om door een gezamenlijke inzet dat vraagstuk beter het hoofd te kunnen bieden. Dit alles heeft op 26 juni jl. geleid tot de lancering van het landelijke project ‘Agenda Toekomst Religieus Erfgoed voor Kerken en Kloosters in Nederland’. De agenda bestaat vooralsnog uit zeven punten, die bij elkaar alle aandachtsvelden en kansen omvatten in relatie tot het onroerend en roerend religieus erfgoed. Daaronder hangen concrete acties waar partijen en komende jaren mee aan de slag gaan.