Bestuur en organisatie

Op 11 februari 1999 is de Stichting Monumentenhuis Brabant opgericht op initiatief van de toenmalige Rijksdienst voor de Monumentenzorg (nu: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed) en de Provincie Noord-Brabant.

Graag stellen wij het bestuur aan u voor.
(Momenteel is er een vacature voor een nieuw bestuurslid)

De heer W.J.A. Raaphorst, voorzitter
Voormalig directeur van Nolte, voorzitter Brabantbeeld, adviseur Raad van Beheer van Stork.
De heer G.A.A.J. Janssen, vice-voorzitter
Oud-burgemeester gemeenten Cromstrijen en Halderberge
Mevrouw J. Eugster
Waarnemend burgemeester Reusel-De Mierden
 De heer J.L.W. van Dijk, penningmeester
  Directeur, Financieel specialist / directeur crowd capital Brabant