Project ‘Verloren Boerderijen’

In de jaren ’60 –’70 van de vorige eeuw hebben vele oude boerderijen de woonfunctie verloren in ruil voor het mogen bouwen van een nieuwe bedrijfswoning. De oude boerderij werd vervolgens vaak als stal of berging in gebruik genomen. Deze oude deplorabele boerderijen blijken vaak, ondanks ontsierende elementen zoals een golfplaten dakbedekking, cultuurhistorisch waardevol te zijn. Dit vraagt om een weloverwogen benadering en aanpak. Zowel uit oogpunt van erfgoed als (verbetering van) ruimtelijke kwaliteit zijn er namelijk winsituaties te behalen.

Het Monumentenhuis Brabant ervaart dat veel gemeenten worstelen met de problematiek van de “oude boerderij zonder woonbestemming:. Daarom is het project ‘Verloren boerderijen’ gestart.

Voor meer informatie daarover kan contact worden opgenomen met Monumentenhuis Brabant (tel. 0162-511833; h.gunter@monumentenhuisbrabant.nl).