top of page

Boerderijenlijn

Agrarisch erfgoed is een belangrijke kernkwaliteit van het Brabantse land. Het gaat hier niet alleen om karakteristieke boerderijen, maar ook om bijgebouwen en het boerenerf. Dit erfgoed staat onder druk door verstedelijking, schaalvergroting en sociaal-economische omstandigheden (onder meer bedrijfsbeëindiging). Als uitvloeisel van ‘2003, Jaar van de Boerderij’ hebben monumentenorganisaties en andere betrokken de Boerderijenlijn opgericht. De Boerderijenlijn wordt beheerd door het Monumentenhuis Brabant.

 

Eigenaren van (cultuurhistorisch waardevolle) boerderijen kunnen terecht bij de helpdesk ‘Boerderijenlijn’ voor alle mogelijke vragen op het gebied van de instandhouding en verbouw van hun boerderij en bijgebouwen, het vergunningentraject, herbestemming e.d. Ook gemeenteambtenaren, architecten, heemkundigen en andere betrokkenen kunnen contact opnemen met de Boerderijenlijn. We werken hierbij nauw samen met Stichting De Brabantse Boerderij, die eveneens in het Monumentenhuis is gehuisvest. Voor meer info: www.debrabantseboerderij.nl

 

Richtlijnen verbouw historische boerderij

U kunt hier de richtlijnen downloaden. ​

Boerderij gemeente Bergeijk (Boerderijen

Boerderijenfonds

Het doel van het Boerderijenfonds is bewustwording te stimuleren met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed, alsook het hergebruik van agrarisch erfgoed concreet te bevorderen door subsidieverstrekking. Het boerderijenfonds is een stimuleringsfonds voor herbestemming, in combinatie met verduurzaming en restauratie, van agrarisch erfgoed. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakte het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023.

 

Aanvraag

Eigenaren van agrarisch erfgoed kunnen een aanvraag indienen bij het Boerderijenfonds. Op www.boerderijenfonds.nl is alle informatie over de werking van het fonds te vinden. Zo wordt beschreven wie er een aanvraag kan indienen en is te lezen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling te worden genomen. Raadpleeg daarvoor de Algemene Richtlijnen.

VABIMPULS

De afgelopen vijf jaar is ongeveer 1,4 miljoen m2 aan stallen en schuren in Brabant leeg komen te staan. De komende tien jaar komt daar nog 2,5 miljoen m2 bij. Leegstand geeft zorgen, maar ook kansen. De provincie Noord-Brabant heeft ‘VABIMPULS’ ontwikkeld om eigenaren te helpen bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB’s). Samen met een deskundige van VABIMPULS verkent de eigenaar de mogelijkheden om zijn stallen, schuren of locatie een tweede leven te geven. Ook sloop kan daarbij een overweging zijn. Daartoe heeft is een voucherregeling beschikbaar voor onderzoek en/of begeleiding (subsidie € 4.300,-). Ingeval bij een VAB cultuurhistorische waarden aan de orde zijn worden deskundigen van het Monumentenhuis Brabant ingeschakeld.

Voor meer info over VABIMPLUS https://www.brabant.nl/subsites/vabimpuls

bottom of page