Activiteiten BrIE voortgezet door Monumentenhuis Brabant

Stichting Industrieel Erfgoed Brabant houdt als zelfstandige organisatie op te bestaan. Het aantal actieve vrijwilligers van de stichting was te beperkt om nog activiteiten te kunnen ontwikkelen. Bovendien is gebleken dat de problematiek in toenemende mate om een professionele inzet vraagt om zaken echt van de grond te krijgen. De doelstelling van BrIE is evenwel nog steeds actueel. Een deel van de activiteiten van BrIE zullen worden voortgezet door het Monumentenhuis Brabant. Het Monumentenhuis zal zich hierbij richten op de herbestemmingsproblematiek. Kijk voor meer informatie over het Monumentenhuis op de website www.monumentenhuisbrabant.nl.

BrIE is gehuisvest bij het Monumentenhuis in Geertruidenberg.

Wilt u meer lezen over BrIE, open dan de onderstaande link:

Stichting Brabants Industrieel Erfgoed (BrIE)

BrIE Nieuwsbrieven