Dienstverlening

Stichting Monumentenhuis Brabant heeft als belangrijkste taak de gemeenten in Brabant te ondersteunen bij de decentrale uitvoering van de monumentenzorg. Tevens is “het huis” de plaats  waar de verschillende, bij de monumentenzorg in Noord-Brabant betrokken partijen informatie uitwisselen, de krachten bundelen en samenwerken. Momenteel bevat het dienstverleningspakket van Stichting Monumentenhuis Brabant de volgende onderdelen:
a) helpdesk gemeenten

b) spreekuur/ consult gemeenten

c) website

d) nieuwsbrieven en digitale specials

e) scholingsbijeenkomsten en cursussen voor gemeenteambtenaren

f) activeren van gemeenten m.b.t. gebiedsgerichte monumentenzorg en herbestemming

g) planoverleg

Deze dienstverlening is gratis voor de Brabantse gemeenten.

Omdat gebleken is dat gemeenten behoefte hebben aan een complete ondersteuningsstructuur, waaronder ook betaalde dienstverlening (bijvoorbeeld m.b.t. voor het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, bouwhistorisch onderzoek, beleidsplan, detachering enz.), is ook dit mogelijk gemaakt. Zie hiervoor de website www.monumentenzorgbrabant.nl

Tevredenheids- en wensenonderzoek

Om de ondersteuningsbehoefte te meten en eventuele wensen te vernemen, zodat het dienstverleningspakket kan worden uitgebreid, heeft het Monumentenhuis Brabant in het voorjaar van 2019 een Tevredenheids- en wensenonderzoek uitgevoerd.

Tevredenheids- en wensenonderzoek 2019