Scholingsbijeenkomsten en cursussen

Het opbouwen van expertise binnen gemeenten op het gebied van monumentenzorg is nodig. Uit verschillende rapportages en onderzoeken komt immers naar voren dat de schaalgrootte van middelgrote en kleine gemeenten de opbouw van lokale expertise parten speelt, zowel binnen de ambtelijke organisatie als bij de opbouw van evenwichtige monumentencommissies. Als het gaat om de monumentencommissies heeft de Erfgoedinspectie gepleit voor ondersteunende activiteiten vanuit de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Monumentenhuis Brabant speelt hier pro-actief op in door het organiseren van scholingsbijeenkomsten en cursussen voor monumentencommissies en monumentenambtenaren met als doel kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering. Voor een actueel overzicht van de scholingsbijeenkomsten en cursussen, zie item ‘nieuws’.