Spreekuur/ consult gemeenten

Het komt regelmatig voor dat de vragen van een gemeente te complex zijn om telefonisch af te handelen, bijvoorbeeld als het gaat om de herbestemming van monumenten, een omvangrijke restauratie, de procedure voor de monumentenvergunning, de mogelijkheden voor subsidie, de procedure voor het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst, het opstellen van een gemeentelijke subsidieregeling voor gemeentelijke monumenten, het opstellen van een gemeentelijk monumenten beleidsplan, het ontwikkelen van gemeentelijk archeologiebeleid, het belang van culturele planologie enz. Hiervoor kan men terecht bij het spreekuur van het Monumentenhuis in Geertruidenberg (dat flexibel plaatsvindt)

Een andere vorm van dienstverlening is consult op locatie. Vaak zal dan eerst in het veld een en ander worden bezichtigd om vervolgens in het gemeentehuis de bespreking voort te zetten. Soms is het namelijk gewenst om een object of situatie ter plaatse te bekijken om tot een goede advisering te kunnen komen.