Gemeentelijk erfgoedbeleid

Een erfgoednota biedt de basis voor het gemeentelijke erfgoedbeleid. Maar ook voor andere gemeentelijke sectoren is het van belang dat vanuit een duidelijke visie de cultuurhistorie een plaats en inbreng krijgt in het totale gemeentelijke beleid. Stichting Monumentenhuis Brabant wil vanuit een integrale benadering een dergelijke nota ontwikkelen. Hierdoor ontstaan ook extra kansen voor het bereiken van een meerwaarde. Voorkomen dient te worden dat vanuit een ad-hoc beleid hier en daar wat aanpassingen plaatsvinden. In de door ons voorgestane aanpak wordt vanuit een totaalbenadering naar de gemeentelijke erfgoedzorg gekeken, waardoor het tevens mogelijk wordt om goed onderbouwd prioriteiten te stellen.