Gemeentelijke monumentenlijst

Voor een actief gemeentelijk monumentenbeleid is het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst een belangrijk en effectief instrument. Dit vraagt wel om een zorgvuldige en deskundige aanpak, zowel wat betreft de te volgen procedure alsook voor het maken van de monumentbeschrijvingen. Stichting Monumentenhuis Brabant heeft zeer veel ervaring met het opstellen van een gemeentelijke monumentenlijst.