Criteria redengevende monumentbeschrijving

De redengevende monumentbeschrijving is de basis voor plaatsing van een object op de gemeentelijke monumentenlijst. De redengevende monumentbeschrijving wordt gewoonlijk als volgt opgebouwd:

Inleiding

Hierin worden vermeld de situering, alsook eventueel de historische ontwikkeling van het pand.

Omschrijving

Deze omvat de architectuur- en kunsthistorische beschrijving.

Waardering

Hierin worden de architectuurhistorische, stedenbouwkundige en cultuurhistorische waarden benoemd die voor het specifieke object van belang zijn.