Industrieel erfgoed (BrIE) en molens

Noord-Brabant heeft een rijk industrieel erfgoed. Helaas is al veel verloren gegaan. We moeten daarom zuinig zijn met wat me nog hebben.

In de eerste plaats is het van belang om te weten wat er nog allemaal is aan industrieel erfgoed. Onder industrieel erfgoed word verstaan: de fysieke overblijfselen van de Industriële Revolutie waaronder fabrieken, spoorwegstations, remises, bruggen en sluizen. Verder hanteren we als aparte subcategorie: molens.

Het blijkt dat er tot nu toe onvoldoende kennis is over het industrieel erfgoed in Noord- Brabant. Zo is onvoldoende zicht op de objecten die hiervan deel uitmaken.

Noord-Brabant telt 4.386 rijksmonumentale objecten, waarvan 127 in de categorie ‘industrieel erfgoed’. Er is geen overzicht van de objecten met een gemeentelijke monumentenstatus. We zijn momenteel bezig om dat in beeld te brengen.

Onderstaand de voormalige houtfabriek van ‘Van Hout’ in Mill.

Lokale stichtingen

In Noord-Brabant is ook een aantal lokale stichtingen op het gebied van industrieel erfgoed actief:

 

  • Stichting industrieel erfgoed ”Bergen op Stoom” 

(voor info: marc@bergenopstoom.nl)

 

  • Helmonds industrieel erfgoed

(voor info: info@industrieel-erfgoed-helmond.nl)

Zie ook de website www.industrieel-erfgoed-helmond.nl.

 

  • Werkgroep industrieel erfgoed van Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch

(voor info: A. van Zandvliet; tel. 073-612059)

 

  • Stichting industrieel erfgoed Meijerij

(voor info: Dhr van Zelst; tel. 0413-355960)

 

  • Stichting Steengoed Goirle

(voor info: Mevr. van Mes; tel. 013-5345584